Disclaimer

Functioneren van deze website
Stardust stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Stardust een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen en de instellingen op uw eigen computer. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website ten alle tijden toegankelijk is of naar behoren functioneert. Stardust vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website
Stardust stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Stardust de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stardust worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stardust geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacyverklaring

De informatie die U aan Stardust Online geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Stardust is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële Stardust-informatie aan onze bezoekers.